Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen

D66 vindt dat de belemmeringen van de grens verder moeten verdwijnen.
Er kan meer met Vlaanderen worden samengewerkt. Mensen moeten over en weer eenvoudig kunnen wonen en werken. Om dit te versoepelen is betere informatievoorziening nodig en moet actief gewerkt worden aan neerhalen van bureaucratische drempels.

Kansen benutten