Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 wil dat toekomstige generaties zich kunnen ontplooien zoals ze dat zelf graag willen. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we echter in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk.

Op vele terreinen zal duurzaamheid de boventoon moeten gaan voeren. Niet alleen bij ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, woningbouw en economische ontwikkeling. Maar ook bij zorg, mobiliteit en onderwijs zal er volop aandacht moeten zijn voor duurzaamheid.

Dé boventoon