Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid: samenwerking

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 staat voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Die wordt gedeeltelijk gerealiseerd door overheidsinstanties, waar burgers op moeten kunnen vertrouwen. Maar zij kunnen samen met maatschappelijke instellingen, politie, onderwijs en verenigingen ook bijdragen aan veiligheid.

Industrie: samen veilig

De Kanaalzone en Westerschelde kennen veel risicovolle industrie. De overheden en het bedrijfsleven in de gemeente Terneuzen en aangrenzend Vlaamse gemeenten dienen samen te werken aan, en altijd adequaat te communiceren over veiligheidszaken.

Zelfredzaamheid bevorderen

D66 vindt dat brandweer en politie mensen zelfredzaam moet maken via voorlichting en stimuleren van eigen brand- en inbraakpreventie. Brandweer en politie moeten werken aan het risicobewustzijn en vaker de wijken ingaan om voorlichting te geven.

Tweede coffeeshop, met keurmerk

D66 vindt dat het gebruik van alcohol of softdrugs een eigen keuze is. Hier hoort wel goede voorlichting bij, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. D66 vindt het wél belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod van softdrugs. Het belang van de samenleving, de cannabisconsument en de coffeeshopbezoeker staat daarbij voorop.

Voor zowel recreatieve als medicinale cannabisconsumenten zijn coffeeshops een onmisbare factor om betrouwbare en veilige cannabis aan te schaffen. Daarom is D66 Terneuzen voorstander van het instellen van een keurmerk voor coffeeshops, nu beter bekend als het ‘Keurmerk Coffeeshops Haarlem’. Het uitgangspunt bij dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige, goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten. Daarnaast speelt omgevingsveiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol.

Om de kwaliteit van de producten en goede voorlichting van een coffeeshop te borgen, is het wenselijk dat er in Terneuzen een tweede coffeeshop bijkomt. Er kan dan sneller worden overgegaan tot het sluiten van een coffeeshop als men zich niet aan de regels of het keurmerk van kwaliteitseisen houdt.

Onder bepaalde voorwaarden wil D66 het telen van een beperkt aantal (medicinale) cannabisplanten toestaan, voor een specifiek deel van de plaatselijke cannabisconsumenten die baat hebben bij medicinaal gebruik van cannabis.

Drie keer D66 Terneuzen voor Veiligheid:

  • Optimale (grensoverschrijdende) samenwerking/communicatie over industriële veiligheid.
  • Brandweer en politie werken aan meer risicobewustzijn bij burgers.
  • Tweede coffeeshop in Terneuzen, beide met Keurmerk.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018