Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen: gezond en verbindend

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 vindt het belangrijk dat mensen bewegen. Het is gezond, vergroot het geluksgevoel en verbindt mensen van allerlei achtergrond. Maar ook voor de gemeente is het goed als inwoners sporten en dus gezonder blijven.

 Sportaccommodaties met kwaliteit

D66 vindt de kwaliteit van een sportaccommodatie belangrijker dan een accommodatie in elke kern. Daarbij streven we naar een maximaal gebruik door de gemeenschap en naar een zo groot mogelijke bezetting van accommodaties. Dit betekent dat meerdere organisaties van dezelfde locatie gebruik kunnen maken, voor zowel binnen- als buitensport. De gemeente heeft een regiefunctie, maar is terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.

Buurtcoaches inzetten

Een gezonde leefstijl vergroot het welzijn en de arbeidsproductiviteit. Om het bewegen, bijvoorbeeld voor ouderen, te stimuleren, wil D66 buurtcoaches inzetten.

Daarnaast stimuleert D66 private initiatieven om sportevenementen te organiseren, waarbij de gemeente vooral een faciliterende en adviserende rol heeft bij de uitvoering.

De gemeente moet er continu op gefocust zijn hoe openbare sportfaciliteiten zoals hardlooppaden, fitnesstoestellen in parken en drinkwaterfonteinen bij kunnen dragen aan een uitdagende openbare ruimte.

Meedoen met JOGG

D66 ziet graag dat de gemeente Terneuzen kinderen stimuleert om te bewegen, niet alleen binnen de schoolomgeving, maar ook daarbuiten. Via de professionals in de school willen we  extra aandacht voor kinderen die afhaken en een ongezonde leefstijl hebben. Dat kan in de vorm van acties en interventies buiten de reguliere lessen. De gemeente neemt hierin geen regie, maar biedt mogelijkheden. Liefst zien wij dat de gemeente zich aansluit bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Met advies, coaching en materiaal worden initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. Zo komen intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand die de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keus wordt weer normaal.

Drie keer D66 Terneuzen voor Sport en Bewegen:

  • Liever betere en beter benutte, dan méér sportaccommodaties.
  • Facilitair ondersteunen van private sportinitiatieven.
  • Aansluiting bij JOGG.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018