Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap: maak het makkelijk

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

D66 is bij uitstek een partij voor ondernemers en innovatie. Startups en het mkb zijn de motor van banen en innovatie in Nederland. En dus belangrijk voor de groei van onze economie.

D66 wil dat de gemeente het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk maakt zich in Terneuzen te vestigen, te starten en te groeien. Geen regels om de regels. Dit betekent ook dat het gemeentebestuur regelmatig in overleg treedt met de ondernemers om te horen wat er leeft over herinrichting van bedrijventerreinen, gebieds- en stadsontwikkeling, aanleg van nieuwe infrastructuur en dergelijke.

Werken aan grensontkennende integratie

D66 wil het economisch beleid ook interregionaal en internationaal aanpakken. Vanwege de ligging van Zeeuws-Vlaanderen willen we hier constant over de landsgrens naar België kijken. De havenfusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent is een katalysator van de grensontkennende economische integratie tussen Vlaanderen en onze regio.

Steun voor duurzaam ondernemen

D66 wil dat bedrijven maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Gemeenten dienen het duurzaam ondernemen en het duurzaam bouwen van bedrijfspanden te stimuleren, bijvoorbeeld met lagere bouwleges.

Onderwijs sluit aan op bedrijfsleven

Voor D66 is goed onderwijs een noodzakelijke investering in de toekomst van onze regio. Het onderwijsaanbod moet naadloos aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. D66 is er voorstander van om samen met het bedrijfsleven beleid te ontwikkelen waardoor minder jongeren uit de regio vertrekken, want we kunnen iedere jongere die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt gebruiken, en als blijvende inwoner.

Drie keer D66 Terneuzen over Ondernemerschap:

  • Grensontkennende economische integratie met Vlaanderen.
  • Stimuleren duurzaam ondernemen.
  • Onderwijs speelt in op vraag bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018