Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit: de smeerolie

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

Goede voorzieningen voor mobiliteit zijn de smeerolie van een gemeente. Wanneer die vrij  uitgestrekt is, met enerzijds centrale voorzieningen en anderzijds veel kernen, zijn er bijzondere uitdagingen. Verbondenheid en de mogelijkheden voor vervoer hangen nauw met elkaar samen.

Openbaar vervoer voor iedereen

Het beleid ten aanzien van openbaar vervoer dient zich te richten op alle doelgroepen. Daar waar de gemeente wegbeheerder is, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de bushaltes en busstations. Ondanks dat er met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking goede stappen zijn gezet, is het openbaar vervoer nog niet voor iedereen toegankelijk. D66 vindt dat de gemeentelijke bushaltes zo snel mogelijk (rolstoel)toegankelijk moeten worden gemaakt.

Voor een goed openbaar vervoernet werkt het gemeentebestuur samen met de provincie. De busdienstregeling Hulst-Antwerpen-Breda dient in ieder geval behouden te blijven. D66 wil aandacht voor het scholieren- en studentenvervoer  tijdens de piekuren van en naar Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes. Dit is overbelast.

Westerscheldetunnel: geen melkkoe

D66 blijft van mening dat de tol voor de Westerscheldetunnel onwenselijk is. De tolopbrengsten van de Westerscheldetunnel dienen ingezet te worden voor de Westerscheldetunnel zelf. De tunnel mag nooit en te nimmer de melkkoe worden van de provincie.

Elektrisch rijden stimuleren

Elektrisch rijden betekent geen CO2 uitstoot en minder verkeerslawaai. De verkoop van auto’s-met-een-stekker is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Daarom is de vraag naar openbare laadpunten voor elektrische auto’s gestegen. Ook bij campings en vakantieparken is er meer behoefte aan laadpunten. D66 wil dat de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen een Dekkingsplan Snellaadpunten Elektrische auto’s opstelt.

Veilige fietspaden

De fiets is in de optiek van D66 het meest democratische vervoersmiddel. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en goedkoop. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing.

Met name in een regio waar veel scholieren, maar ook ouderen en toeristen gebruik maken van fietspaden is het essentieel dat alle fietspaden en hun verlichting, in goede staat worden gehouden. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden kan rekening gehouden worden met ‘snelle’ fietsers.

Goederenvervoer

Vervoer over spoor en water zijn minder belastend voor het milieu. D66 geeft daarom hogere prioriteit aan goederenvervoer over water en het spoor. Dit biedt mogelijkheden voor de Kanaalzone. Ook is realisatie van de KGT-goederenspoorlijn daarom hoogst noodzakelijk.

Drie keer D66 Terneuzen voor Mobiliteit:

  • Een Zeeuws-Vlaams dekkingsplan Snellaadpunten Elektrische auto’s.
  • Veilige, goed verlichte fietspaden.
  • Realisatie van de KGT-goederenspoorlijn.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018