Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur: plus voor woonklimaat

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

Volgens D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden samenleving. Culturele voorzieningen zijn lonend. Ze zorgen immers voor een prettig woonklimaat en leveren daarmee een bijdrage aan de economie.

Cultuurnota: opstellen

Zoveel mensen, zoveel smaken. Met iets minder dan 55.000 inwoners moet de gemeente Terneuzen keuzes maken op het gebied van kunst en cultuur. Een cultuurbeleid met heldere objectieve criteria voor subsidieverstrekking is een vereiste. Dit beleid moet zorgen voor een cultuuraanbod dat voorziet in een behoefte, en dat aantoonbaar bijdraagt aan de leefbaarheid voor de eigen bevolking.

Momenteel is er in Terneuzen geen cultuurnota. Daarmee ontbreekt een samenhangende visie en het streven naar een zeker doel. Te veel ad-hoc beslissingen ten aanzien van subsidies worden gemaakt. D66 wil in de komende raadsperiode een cultuurnota waarop gestuurd kan worden.

Samenwerken met de Z4 en Provincie

De landelijke Raad voor Cultuur is van mening dat er de komende jaren minder cultuursubsidies van het Rijk naar de Randstad moeten gaan en meer naar de regio’s. Zeeland kan hiervan meeprofiteren als de vier grote Zeeuwse steden (Z4 – Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) zich als één ‘stedelijke regio’ profileren. D66 ziet de voordelen van deze gezamenlijke presentatie, én van een goede evenementen-afstemming tussen de Z4 onderling en de Provincie Zeeland. Zo zit men elkaar vooral bij grote evenementen niet in de weg, en kan een uitgebalanceerde, sterke kunst- en cultuursector ontstaan die een prettig woonklimaat garandeert voor bestaande en nieuwe inwoners.

Lokale podia en theaters ondersteunen

Terugkerende optredens en kleinschalige evenementen, structureel georganiseerd door lokale podia en theaters dragen sterk bij aan de leefbaarheid van een stad of dorp. D66 wil lokale podia en theaters, die vaak grotendeels van vrijwilligers afhangen, voldoende blijven steunen. Zo blijft laagdrempelig ‘doordeweeks’ cultuuraanbod op peil en kunnen grote groepen mensen, ook ouderen, dichtbij en regelmatig ontspanning en sociale contacten vinden.

Musea: meer wisselende exposities

D66 is van mening dat er voldoende musea zijn in Terneuzen. De bestaande musea leggen vooral veel erfgoed en historie vast. Gestreefd moet worden naar meer wisselende exposities waardoor ook de eigen bevolking het museum meer dan één keer bezoekt.

Cultuurhistorie

Het poldergebied , de dorpen en de Staats-Spaanse Linies geven een specifieke en bezienswaardige charme aan het buitengebied. D66 is van mening dat naast de reeds aanwezige bescherming er bij nieuwe projecten rekening moet worden gehouden met deze kernkwaliteiten. Wij geven daarbij voorrang aan het beschermen van streekhistorie en de streekeigen elementen.

Voor de binnenstad van Terneuzen is een visie nodig om het oude en het nieuwe met het water te verbinden.

Bibliotheken: ook een digitale ontmoetingsplaats

Een bibliotheek is een plaats waar je een boek kan lenen. Het kan ook een ontmoetingsplaats zijn, waar je even een krant kan lezen met een kop koffie en een praatje kunt maken. Waar kinderen voorleesmiddagen hebben. Maar ook een digitale omgeving waar je met een lidmaatschap thuis een e-book downloadt.

D66 steunt plannen voor moderne bibliotheken die zijn toegespitst op het digitale tijdperk, die veel meer zijn dan een gebouw met boeken, en naast een ontmoetingsplaats, ook een digitaal portaal vormen voor literatuur en informatie.

Drie keer D66 Terneuzen voor Cultuur:

  • Een cultuurnota met een samenhangende visie.
  • Samenwerking met de Z4 en Provincie Zeeland.
  • Voldoende en blijvende ondersteuning van lokale podia en theaters.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018