Steun ons en help Nederland vooruit

Grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen: kansen benutten

Uit het verkiezingsprogramma van D66 Terneuzen

Het wegtrekken van jonge mensen is een probleem voor de leefbaarheid van de regio. Maar de geografische ligging van Zeeuws-Vlaanderen betekent ook dat er unieke kansen zijn. D66 vindt dat de belemmeringen van de grens verder moeten verdwijnen.

Er kan meer met Vlaanderen worden samengewerkt. Mensen moeten over en weer eenvoudig kunnen wonen en werken. Om dit versoepelen is betere informatievoorziening nodig en moet actief gewerkt worden aan neerhalen van bureaucratische drempels.

Eén informatieportaal

Om te kiezen voor een baan, een huis, een opleiding, een leven aan de ene of de andere kant van de grens, hebben mensen heel veel informatie nodig. Voldoende informatie over beide landen betekent makkelijkere, en uiteindelijk juiste keuzes.

Er zijn er veel gerichte samenwerkingsprojecten en infoportalen. Sommige gaan alleen over Nederland, andere alleen over Vlaanderen. Denk hierbij aan de Scheldemondraad, de Stichting Zeeuws&Vlaanderen, het Grensinfopunt, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Bureau Belgische zaken, het UWV, de VDAB en het ‘grensoverschrijdende spreekuur’.

Het is echter een versnipperd informatieaanbod  D66 streeft naar een efficiënt, alles bundelend online portaal. Daarnaast kiest D66 voor meer vaste aanspreekpunten op het gemeentehuis. Gastheren en – vrouwen, die een antwoord hebben op alle administratieve vragen of weten waar de antwoorden te vinden zijn, en potentiële nieuwkomers ook een gevoel geven welkom te zijn.

Grenstoets met België inzetten

D66 vindt dat er tussen België en Nederland bilaterale verdragen gesloten moeten worden om fiscale systemen, verschillen in diploma’s en andere knelpunten te verminderen en zal daarvoor actief lobbyen in Den Haag. Door middel van de ‘grenstoets’ kunnen we dit in juiste banen leiden. De ‘grenstoets’ is het toetsen van nationaal beleid en wetgeving op de mogelijke (negatieve) gevolgen voor de grensregio’s.

Statushouders

Statushouders dienen zo snel mogelijk volop deel uit te maken van de maatschappij. Stageplekken, werk, kansen om met Nederlanders in contact te komen, samen sporten, het zijn allemaal mogelijkheden. Wanneer vrijwilligers met ideeën en initiatieven komen voor integratie van statushouders, willen wij dat de gemeente Terneuzen actief faciliteert.

Drie keer D66 Terneuzen voor grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen:

  • Eén loket voor Vlamingen en Nederlanders.
  • Grenstoets bij nieuw en huidig beleid.
  • Nieuwe inwoners snel en optimaal betrekken in de maatschappij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018