Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en mobiliteit

Verkeer en mobiliteit

Mobiliteit is een grondrecht voor iedereen. Lands- en gemeentegrenzen mogen geen belemmering vormen als we ergens naar toe willen. Het gemeentebestuur zorgt daarom voor goed onderhouden wegen, straten en paden in samenspraak met andere overheden. Met elkaar moeten we oplossingen bedenken voor diegenen die zelf geen vervoer hebben. Met de dorpskernen moeten plannen  gemaakt en uitgevoerd worden om met behulp van digitale middelen vervoer voor iedereen mogelijk te maken.

Gemotoriseerd verkeer

Met de realisatie van de Sluiskiltunnel en de verbreding van de N61 is de bereikbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen aanzienlijk verbeterd. Ook de aanpassingen aan de expresweg in Vlaanderen heeft voor een betere bereikbarheid gezorgd.  De geplande verbreding van de Tractaatweg zal een nieuwe impuls zijn voor de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen.

Elektrisch rijden betekent geen uitstoot en minder verkeerslawaai. De verkoop van auto’s-met-een-stekker is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Daarom is de vraag naar openbare laadpunten voor elektrische auto’s gestegen. Ook bij campings en vakantieparken is er meer behoefte aan laadpunten.   Deze plaatsen realiseren op plaatsen die het dichts bij strandovergangen liggen. D66 wil dat de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen een Dekkingsplan Snellaadpunten Elektrische auto’s en fietsen maakt.

D66 blijft van mening dat de tol voor de Westerscheldetunnel onwenselijk is. De Westerscheldetunnel mag nooit en te nimmer de melkkoe worden van de provincie.

Fietsen

De fiets is in de optiek van D66 het meest democratische vervoersmiddel. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en goedkoop. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing. Daarom vindt D66 dat gemeenten zich moet inzetten voor degelijke, toegankelijke en veilige fietspaden en voldoende fietsenstallingen.

Met stadsfietsen, e-bikes, bakfietsen, ligfietsen, racefietsen en dergelijke is de diversiteit toegenomen. Door de opkomst van e-bikes bij zowel eigen bewoners, scholieren als toeristen moeten er oplaadpunten komen op alle relevante plaatsen.

De veiligheid van de fietser komt in het geding met deze grote verscheidenheid en ongelijksoortigheid aan rijwielen op de steeds drukker wordende fietspaden. Met zogenaamde “snelfietsroutes” kan het snel en langzaam fietsverkeer worden gescheiden.

Openbaar Vervoer

Het beleid ten aanzien van openbaar vervoer dient zich te richten op alle doelgroepen. Daar waar de gemeente wegbeheerder is, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de bushaltes en busstations. Ondanks dat er met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking goede stappen zijn gezet, is het openbaar vervoer nog niet voor iedereen toegankelijk. Veel opstapplaatsen in de gemeente Sluis voldoen nog niet aan de redelijke eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. D66 vindt dat de alle bushaltes zo snel mogelijk (rolstoel)toegankelijk moeten worden gemaakt.

In een plattelandsgemeente als Sluis is het reguliere openbaar vervoer onvoldoende. Er moet naar alternatieven worden gezocht zoals autodelen, beschikbaar stellen van minibusjes aan de kernen voor lokaal vervoer.

Westerschelde vervoer

Voor de inwoners bestaan er twee manieren om naar de overkant van de Westerschelde te komen. De tunnel bij Terneuzen en het voet-fietsveer in Breskens. De winst bij de een kan het verlies bij de ander dekken.

Het fiets-voetveer Breskens – Vlissingen moet in ieder geval blijven bestaan.

D66 Sluis gaat wat betreft Verkeer en Mobiliteit voor:

  • een Zeeuws-Vlaams dekkingsplan Snel-oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen.
  • de Westerscheldetunnel mag nooit en te nimmer melkkoe worden voor de provincie.
  • Veilige fietspaden waarbij rekening wordt gehouden met snel en langzaam fietsverkeer.
  • realisatie van de KGT-goederenspoorlijn
  • actievere rol vanuit de gemeente om binnen de deelkernen een oplossing te vinden om mobiliteit van haar inwoners te vergroten ( Vrijwilligers, aanvullend busvervoer, deelauto`s – gemeente initieert De Vervoersapp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018