Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Veiligheid

De ligging van de gemeente Sluis, enerzijds aan de grens met België en anderzijds aan de drukbevaren Westerschelde, brengt met zich mee dat de gemeente ligt in het tweede belangrijkste risicogebied van het land. D66 staat voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Ook in onze gemeente ontstaat zo’n veilige omgeving niet automatisch. Burgers zelf moeten in samenwerking met maatschappelijke instellingen, politie, onderwijs en verenigingen de veiligheid waarborgen.

Die burgers moeten vervolgens ook kunnen vertrouwen dat instanties, hulpdiensten en politie alert en adequaat reageren en dat ook zij hun rol in de samenwerking adequaat invulling geven. Ook moet het makkelijk zijn voor inwoners om vragen en zorgen bij instanties kenbaar te maken. Een spreekuur van de wijkagent of een medewerkers van  Porthos in de kernen kan heel effectief zijn.

De inwoners zullen de kwaliteit van hun leefomgeving pas waarderen als veiligheid in al zijn aspecten zichtbaar en gegarandeerd is. Geen drugs- en alcoholoverlast, geen vandalisme in de straat, wijk, of dorp. Wel goede openbare verlichting, veel aandacht voor burencontacten en sociale cohesie in de diverse kernen

Zelfredzaamheid

D66 vindt dat brandweer en politie mensen zelfredzaam moet maken via voorlichting en stimuleren van het aanbrengen van brandpreventie en maatregelen tegen inbraak. Brandweer en politie moeten werken aan het risicobewustzijn en trekken vaker de wijken in om voorlichting te geven.

D66 Sluis gaat wat betreft Veiligheid voor:

  • Samenhangend beleid om bewoners te informeren, te betrekken bij beleid en om zo aan preventie te kunnen werken.
  • Herstel en versterking van de rol van stads- en dorpsraden.
  • Brandweer en politie die werken aan meer risicobewustzijn bij burgers

Laatst gewijzigd op 22 november 2018