Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Sport en bewegen

D66 vindt het belangrijk dat inwoners bewegen. Het is gezond, vergroot het geluksgevoel en is goed voor mensen. Ook voor de samenleving is het goed als inwoners sporten, zij maken gemiddeld minder aanspraak op zorg en inwoners vergroten hun sociale netwerk. Voor D66 is het belangrijk dat er  op het sportveld  geen verschil is in afkomst, geloofsovertuiging of seksualiteit omdat iedereen gelijk is tijdens het sporten. Wij brengen mensen bij elkaar in plaats van groepen tegen elkaar op te zetten.

We zien graag dat  het onderwijs kinderen stimuleert tot bewegen, niet alleen binnen het lesprogramma, maar ook daarbuiten. Voor kinderen die afhaken en een ongezonde leefstijl hebben, willen we via de professionals in de school, extra aandacht in de vorm van acties en interventies buiten de reguliere lessen. De gemeente neemt hierin geen regie, maar biedt de mogelijkheid. Liefst zien wij dat de gemeente zich aansluit bij JOGG. Met advies, coaching en materiaal worden onder andere initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. Zo komen intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand die de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keus wordt weer normaal.

Een gezonde leefstijl vergroot welzijn en arbeidsproductiviteit.

Een instrument om het sporten onder de weinig sportende bevolkingsgroepen, zoals ouderen, te stimuleren is de inzet van buurtcoaches.

Daarnaast stimuleert D66 private initiatieven om sportevenementen te organiseren, waarbij de gemeente vooral een faciliterende en adviserende rol heeft bij de uitvoering.

De gemeente moet er continu op gefocust zijn hoe openbare sportfaciliteiten zoals hardlooppaden, fitnesstoestellen in parken en drink – waterfonteinen bij kunnen dragen aan een uitdagende openbare ruimte.

Voor de gemeentelijke sportaccommodaties geldt voor D66 hetzelfde als voor scholen. De kwaliteit van de accommodatie gaat boven een accommodatie in elke kern. Daarbij streven we naar een maximaal gebruik door de gemeenschap en naar een zo groot mogelijke bezetting van accommodaties. Dit betekent dat meerdere organisaties van dezelfde locatie gebruik kunnen maken, voor zowel binnen- als buitensport. De gemeente heeft een regiefunctie, streeft naar omnisportverenigingen, en is sturend maar  terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.

D66 gaat in Sluis op gebied van Sport en Bewegen voor:

  • wij willen dat Sluis zich aansluit bij JOGG.
  • kwaliteit van sportaccommodaties gaat boven kwantiteit.
  • stimulering vanuit de gemeente dat meer mensen gaan sporten van jong tot oud.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018