Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

D66 vindt dat cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Volgens D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden samenleving. Hier liggen kansen voor Sluis in de samenwerking met de grensgemeenten o.a. Brugge en Maldegem en niet te vergeten onze band met de gemeente Amsterdam, Delfzijl en Heerlen. Culturele voorzieningen zorgen ook voor een goed vestigingsklimaat en leveren een bijdrage aan de economie

Het nieuwe programma BIS – Culturele  Basisinfrastructuur biedt vanaf 2021 kansen voor Zeeland. Het Rijk wil de regio meer mogelijkheden geven om ook subsidie aan te vragen voor onderscheidende culturele activiteiten. Samenwerking met lokale en landelijke partijen, inclusief Vlaanderen, is een belangrijk criterium. Wij zijn van mening dat stedelijke aantrekkelijkheid en culturele ontwikkelingen alleen tot stand kan komen door samenwerking tussen gemeenten en Provincie. D66 kiest hiermee voor culturele schaalvergroting en ondersteunt de intentie om initiatieven te ontwikkelen voor grotere culturele evenementen en kansrijke initiatieven in stad en ommeland. Deze zullen in eerste instantie vanuit de Z4  (vier Zeeuwse grote steden) in goede afstemming met omgeving worden geïnitieerd om de kans op BIS-subsidie te vergroten.

Met ongeveer 23.500 inwoners moet de gemeente Sluis keuzes maken op het gebied van kunst en cultuur. Beleid en dus ook budget ontbreekt bij de gemeente Sluis. Desondanks heeft de regio Zeeuws-Vlaanderen een zeer rijk cultuuraanbod per hoofd van de bevolking en dit mag met trots worden uitgedragen.

Podia en theaters

Terugkerende optredens en kleinschalige evenementen, georganiseerd door lokale podia en theaters dragen sterk bij aan de leefbaarheid van een stad of dorp.

D66 wil lokale podia en theater blijven steunen. Zo blijft het cultuuraanbod op peil en kunnen grote groepen mensen, ook ouderen, ontspanning en sociale contacten vinden. Ook is het belangrijk dat theater en podia hun faciliteiten openstellen voor lokale bands, scholen en regionale goede doelen. Het subsidiebeleid voor kunst en cultuur moet in de pas lopen met de andere Zeeuwse gemeenten.

Musea

D66 is van mening dat er voldoende musea zijn in Sluis. De bestaande musea leggen vooral veel erfgoed en historie vast en hebben daardoor alleen op toeristen een blijvende aantrekkingskracht. Door meer samenwerking, afstemming, (ook grensoverschrijdend)  en ontwikkelen zal dit gaan leiden tot een elkaar versterkend museum aanbod .

Bibliotheken

Een bibliotheek is een plaats waar je een boek kan lenen. Maar het kan ook een ontmoetingsplaats zijn, waar je even een krant kan lezen met een kop koffie en een praatje kunt maken of waar kinderen voorleesmiddagen hebben. Maar het is ook een digitale omgeving waar je met een lidmaatschap thuis een e-book downloadt.

D66 steunt plannen voor een moderne bibliotheek toegespitst op het digitale tijdperk, die veel meer is dan een gebouw met boeken, en naast een ontmoetingsplaats, ook een digitaal portaal vormen voor literatuur en informatie.

Kunst- en Cultuurnota

Sluis heeft een cultuurbeleid nodig met heldere objectieve criteria voor subsidieverstrekking. Een beleid waardoor een cultuuraanbod ontstaat dat voorziet in een behoefte en op allerlei manieren en aantoonbaar bijdraagt aan de leefbaarheid voor de eigen bevolking en de vestigingsfactoren van de gemeente verbetert. Nieuw beleid dat je met de inwoners realiseert. Momenteel ontbreekt het in Sluis aan zo’n kunst- en cultuurnota waarmee visie ontbreekt en te veel ad-hoc beslissingen ten aanzien van subsidies worden gemaakt. Het moet toch mogelijk zijn om een digitaal platform te creëren waardoor bewoners weten wat er georganiseerd wordt in Knokke, Brugge, Gent, Terneuzen en Sluis.

D66 gaat in Sluis wat betreft Kunst en Cultuur voor:

  • ondersteuning van lokale kleinschalige evenementen.
  • streven naar wisselende exposities van musea.
  • een moderne bibliotheek toegespitst op het digitale tijdperk.
  • een complete kunst- en cultuurnota met een visie voor de lange termijn.
  • een subsidiebeleid dat in overeenstemming is met andere Zeeuwse gemeenten.
  • samenwerking met andere gemeenten/Provincie/ en Vlaanderen om culturele activiteiten te organiseren met een UIT-agenda voor Zeeuws Vlaanderen en Vlaanderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018