Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Financiën

Bij D66 gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben.

D66 wil bovendien een oplossingsgerichte en solide begroting. De continuïteit en de weerbaarheid van de financiën moeten worden gewaarborgd en we schuiven geen schulden door naar onze kinderen en kleinkinderen.

Vanuit diezelfde waarden erkennen we ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium.

Wij zijn nadrukkelijk wel voor kostendekkende leges en heffingen, opdat men weet waar men voor betaalt. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies, voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of trouwen, moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze diensten zijn niet gratis, maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten.

Die kosten bieden bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten voor inwoners te beperken.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor de verwerking waardoor een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk is.

D66 wil investeren in nieuw beleid dat voor alle inwoners van Sluis door te gaan voor duurzaamheid, sociaal domein en kunst en cultuur. Het accent komt dan vanzelf op het “achterland” te liggen want de laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de kust.

D66 gaat in Sluis wat betreft de Financiën voor:

  • een oplossingsgerichte en solide begroting die de schulden niet doorschuift naar toekomstige generaties.
  • ruimte in de begroting voor nieuw beleid voor duurzaamheid, sociaal domein en cultuur.
  • schoon gedrag moet lonen in de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018