Steun ons en help Nederland vooruit

8. Grensontkennend Zeeuws-Vlaanderen

Ontgroening
Het wegtrekken van jonge mensen tast de vitaliteit van de regio aan. D66 zet mede daarom in op de komst van mensen van buiten Zeeuws Vlaanderen. Steeds meer Vlamingen komen in Zeeuws-Vlaanderen wonen. Deze nieuwkomers willen we stimuleren om zo snel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer in onze regio. Zowel de gemeente als het bedrijfsleven en organisaties zetten actief in op het verwelkomen van Belgen en andere nieuwkomers. Allemaal bedoeld om hen zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving op te nemen.

Één loket
Mensen hebben bij het kiezen van een baan, een huis, een opleiding, een leven aan de ene of de andere kant van de grens, veel informatie nodig. Voldoende informatie over beide landen kan leiden tot makkelijkere en uiteindelijk juiste keuzes. Zo zijn er veel gerichte samenwerkingsprojecten en infoportalen. Denk hierbij aan de Scheldemondraad, Zeeuws & Vlaanderen, Grensinfopunt, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Bureau Belgische Zaken, UWV, VDAB en het ‘grensoverschrijdende spreekuur’.

Grenstoets met België
D66 wil dat België en Nederland bilaterale verdragen sluiten om fiscale systemen, verschillen in diploma’s en andere knelpunten te verminderen. Daartoe zullen we actief lobbyen in Den Haag en Brussel. Door middel van de ‘grenstoets’ kunnen we dit in juiste banen leiden. D66 vindt dat Zeeuws-Vlaanderen zich de komende jaren extra moet richten op samenwerking met de Vlaamse gemeenten. Zo kunnen we verbeteringen aanbrengen in het economische verkeer, in zorg en in onderwijs.

Statushouders
Voor D66 is het belangrijk dat statushouders in onze omgeving zo snel mogelijk inburgeren. Dat betekent dat ze hun huis uitkomen en in contact komen met Nederlanders. School is vaak een belemmering omdat ze daar met oud-landgenoten vooral hun moedertaal spreken. We willen dat vluchtelingen zo snel mogelijk gaan werken of op stage gaan. Zo zorgen we ervoor dat ze binnen een paar jaar zijn geïntegreerd en bijdragen aan de welvaart en het welzijnsniveau in Zeeuws-Vlaanderen. 

D66 gaat voor:
1. D66 wil dat iedereen handelt vanuit een grensontkennende houding. Het kán gewoon. Niet de problemen maar de kansen leiden ons.
2. Nieuwe inwoners ontvangen een welkomstcadeau en kortingsvouchers om hen op lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en evenementen te wijzen.
3. Er komt één digitaal en één fysiek loket waar Belgen en Nederlanders voor informatie en hulp terecht kunnen.
4. We zetten de ‘grenstoets’ in bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de toetsing van het huidige beleid. 
5. Statushouders krijgen zo snel mogelijk een (vrijwilligers)baan of een stageplek.

Grensoverschrijdende informatie
Versnipperd informatieaanbod bemoeilijkt keuzes. Eén nieuw online alles bundelend portaal alsmede meer ‘menselijke aanspreekpunten’ achter één fysiek loket vereenvoudigen het beslissingstraject. Mensen kunnen bij dit loket niet alleen informatie opvragen , maar ook hulp krijgen bij het wegnemen van gesignaleerde hindernissen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018