Steun ons en help Nederland vooruit

6. Sport en bewegen

Sport en bewegen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het is gezond, goed voor de arbeidsproductiviteit en vergroot het gevoel van welzijn. Indirect is dat voor de gemeente van belang. Wanneer inwoners sporten, maken ze minder aanspraak op zorg. Bovendien vergroten inwoners zo hun sociale netwerk. Voor D66 geldt extra dat er op het sportveld geen verschil is in afkomst, iedereen is daar gelijk. Sport brengt mensen bij elkaar in plaats van groepen tegen elkaar op te zetten.
 
D66 wil dat de gemeente binnen het onderwijs stimuleert dat kinderen bewegen. Niet alleen binnen het lesprogramma, maar ook daarbuiten. Voor kinderen die afhaken en/of een ongezonde leefstijl hebben, vragen we extra aandacht. De professionals in de school zorgen voor acties en interventies buiten de reguliere lessen. De gemeente neemt hierin geen regie, maar stimuleert. D66 wil dat de gemeente zich aansluit bij JOGG1. Zo worden mét advies, coaching en materiaal initiatieven met elkaar verbonden. Doel is om een intensieve publiek-private samenwerking tot stand te brengen die de omgeving van jongeren beetje bij beetje verandert: de gezonde keus wordt vanzelf normaal.

Een gezonde leefstijl vergroot welzijn en arbeidsproductiviteit. Met buurtcoaches kan men weinig sportende bevolkingsgroepen, zoals ouderen, stimuleren. Daarnaast steunt D66 private initiatieven om sportevenementen te organiseren. De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende en adviserende rol.

D66 benadert gemeentelijke sportaccommodaties op dezelfde wijze als scholen. De kwaliteit van de accommodatie gaat boven een accommodatie in elke kern. Daarbij streven we naar een maximaal gebruik door de gemeenschap en naar een zo groot mogelijke bezetting van accommodaties. Dit betekent dat meerdere organisaties voor zowel binnen- als buitensport van dezelfde locatie gebruik maken. Combinatiegebruik van sport- en schoolaccommodaties heeft de voorkeur. De gemeente heeft hierbij een regiefunctie. Zij is terughoudend op het vlak van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.

D66 gaat voor:
1. D66 wil dat Hulst zich aansluit bij JOGG.
2. Kwaliteit van sportaccommodaties gaat boven kwantiteit.
3. Combinatiegebruik van school- en sportaccommodaties staat voorop.
4. Sporten en bewegen door inwoners wordt door de gemeente gestimuleerd.

Fitness voor gezonde leefstijl
De gemeente zorgt continu voor openbare sportfaciliteiten zoals hardlooppaden, fitnesstoestellen, drink-/waterfonteinen enzovoorts. De openbare ruimte daagt zo inwoners uit om in beweging te komen/te blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018