Steun ons en help Nederland vooruit

5. Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn de bron van creativiteit en houden de samenleving een spiegel voor. Dat is essentieel voor een goed functionerende samenleving. D66 denkt dat een stevige en creatieve kunst- en cultuursector mensen, bedrijven en instanties verbindt. Culturele voorzieningen zijn een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook nieuwe inwoners verwachten voorzieningen op dit vlak. Kunst en cultuur maken Hulst aantrekkelijk voor toeristen. Direct en indirect dragen kunst en cultuur bij aan een florerende economie en arbeidsmarkt.

Onze gemeente telt ongeveer 27.500 inwoners. Dat dwingt Hulst tot het maken van keuzes op dit gebied. D66 vindt dat op dit vlak bestaande, kleinschalige voorzieningen aanvulling behoeven en dat enkele nieuwe voorzieningen nodig zijn. Gelukkig heeft Zeeuws-Vlaanderen op regionaal niveau een behoorlijk cultuuraanbod. Daarnaast kunnen onze inwoners gebruik maken van tal van belangrijke culturele voorzieningen in Vlaanderen. Zet dat op een rijtje en we kunnen ons aanbod vergelijken met het aanbod in de randstad. Dat mag met trots worden uitgedragen.

Podia en theaters
Terugkerende optredens en kleinschalige evenementen, georganiseerd door lokale podia en theaters dragen sterk bij aan de leefbaarheid van een stad of dorp. D66 wil deze lokale podia en theaters voldoende blijven steunen. Zo blijft het cultuuraanbod op peil en kunnen grote groepen mensen, ook ouderen, ontspanning en sociale contacten vinden. Ook is het belangrijk dat theaters en podia hun faciliteiten openstellen voor lokale bands, scholen en regionale goede doelen.

Musea
D66 is van mening dat de museale voorziening in Hulst moeten worden versterkt. Het bestaande museum richt zich nu vooral op erfgoed en historie. Verbreding van de gehele collectie én focus op waardevolle deelthema’s dragen bij aan het bestaansrecht van het museum. Om een groeiende en blijvende aantrekkingskracht op toeristen tot stand te brengen. Reden om te streven naar meer wisselexposities waardoor toeristen en inwoners het museum meer dan één keer bezoeken. Hiertoe zal een onderzoek worden gedaan, waarbij ook de omvang en de locatie van het museum wordt bezien.

Bibliotheken
Een bibliotheek wordt teveel gezien als een plaats waar je een boek kan lenen. Maar het is ook een ontmoetingsplaats, waar je onder het genot van een kop koffie een krant kunt lezen, een praatje kunt maken of kunt studeren. Waar kinderen voorleesmiddagen hebben. Waar je cursussen volgt. En ook een digitale omgeving waar je met een abonnement thuis een e-book downloadt.

Muziekschool
Muziek maken zit de meeste Oost Zeeuws-Vlamingen in het bloed. Een muziekschool is een plaats waar mensen in het kader van een hobby een muziekinstrument kunnen leren bespelen. Het muziekonderwijs is bedoeld om vooral jongeren te stimuleren om met muziek bezig te zijn, door middel van het (leren) bespelen van een muziekinstrument of richt zij zich op een breed publiek. D66 is van mening dat de gemeente Hulst het muziekonderwijs financieel dient te ondersteunen.

Cultuurhistorische waarden
D66 is van mening dat er zo spoedig mogelijk een gemeentelijke monumentenlijst dient te worden vastgesteld. Gehistoriseerde gevels/winkelpuien samen met rijksmonumenten, zal toerisme stimuleren en creëert betere economische vooruitzichten voor de kleine ondernemer. D66 is daarom van mening dat het historiserend terugbrengen van de oude winkelpuien van groot belang is voor het aanzicht van de winkelstraten en wil hiervoor een “gevel-herstel-plan” opstellen. Om deze verbeteringen in goede banen te leiden wil D66 een monumentenambtenaar en een vernieuwde monumenten commissie, aangevoerd door een stadsarchitect. Ook willen wij dat de gemeente zich aansluit bij Septentrion (Samenwerking van vestingsteden in België, Frankrijk en Nederland.). Septentrion is een organisatie die gefinancierd wordt vanuit Europa en deelname geeft een unieke gelegenheid om Hulst te profileren als vestingstad. De overige aspecten van onze historiserende aanpak willen we betalen met provinciale, nationale en Europese subsidiëring. Op deze manier geven we een enorme stimulans aan de lokale economie zonder dat we daarbij zelf in de buidel tasten.

D66 gaat voor:
1. Ondersteuning van kleinschalige evenementen van lokale podia en theaters.
2. Uitbreiding en modernisering van het streekmuseum.
3. Het aanbieden van wisselexposities van andere musea.
4. Een moderne bibliotheek toegespitst op het digitale tijdperk.
5. Een complete kunst- en cultuurnota, die het belang hiervan voor de vitaliteit van de gemeente aangeeft.
6. Optimaliseren van de aantrekkelijkheid van Hulst door het benutten van de historische gebieden en monumentale bebouwing.
7. Een gemeentelijke monumentenlijst.
8. Een stadsarchitect en monumenten ambtenaar.

Bibliotheek nieuwe stijl
D66 steunt plannen voor een moderne bibliotheek in Hulst. Toegespitst op het digitale tijdperk, veel meer dan een gebouw met boeken. Een bieb die naast een ontmoetingsplaats, ook een digitaal portaal is voor literatuur en informatie. Zo’n bibliotheek hoort net als andere maatschappelijke voorzieningen thuis in de binnenstad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018