Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

Geen steun voor Begroting 2020

D66 Terneuzen heeft niet ingestemd met de Programmabegroting 2020. Het college verzuimt de juiste prioriteiten te stellen en neemt de benarde schuldpositie van de gemeente niet serieus.

De dossiers die er werkelijk toe doen, slepen zich langzaam voort. Te langzaam wat D66 betreft. Dat tekorten zich zouden voordoen in het sociaal domein bij onder andere de jeugdzorg en bij Dethon had men al in 2015 kunnen voorzien. Men heeft uitgerekend dat als we niets doen de tekorten oplopen tot 5,3 miljoen in 2023. Het college wil graag een budget neutrale begroting voor het sociaal domein, maar wat de gevolgen van de budget neutrale begrotingen zijn voor de kwetsbare groepen weet men niet.

Op het gebied van klimaat en milieu is het college niet vooruit te branden. Het ontbreekt volledig aan een beleid en visie op milieuvriendelijk vervoer en het beter scheiden van ons afval. En hoewel de raad vorig jaar unaniem een motie heeft aangenomen om een milieumeetnetwerk op te starten in de Kanaalzone, blijft het oorverdovend stil als je vraagt naar de stand van zaken.

De schoolkinderen in Hoek hebben het genoegen om lessen te mogen volgen in een krakkemikkig schoolgebouw van meer dan vijftig jaar oud. De kinderen die nu in Hoek op school zitten, hebben hoogstwaarschijnlijk hun lagere schoolcarrière wel volbracht als het nieuwe schoolgebouw kan worden betrokken. Die conclusie mag je wel trekken, want er wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor een nieuw schoolgebouw en de eerste steen is nog lang niet gelegd.

Naast Hoek staat de gemeente nog forse investeringen te wachten voor de huisvesting van het Lodewijkcollege en de scholen in Westdorpe en de Rivierenbuurt. Alles bij elkaar zou dat wel eens kunnen oplopen tot € 60 miljoen. Als je vervolgens weet dat de gemeente Terneuzen een Algemene Reserve van ‘slechts’ € 18,2 miljoen heeft en een schuld van zo’n € 174,5 miljoen, kun je stellen dat Terneuzen een groot probleem heeft als de broodnodige investeringen voor de onderwijshuisvesting worden gedaan. Het is dan ook onbegrijpelijk en onverantwoord dat in het Investeringsprogramma nog even snel luxe zaken worden opgenomen als een kunstgrasveld, uitkijktoren voor de Veerhaven en verbinding winkelgebied Axelsedam. De kinderen en leerkrachten in Hoek moeten zich zolang tevreden stellen met het oude vertrouwde schoolgebouw.