Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 november 2018

Grensontkennend symposium op 11 december in Sas van Gent

De historische fusie van de havens van Gent en Zeeland tot één interregionale haven zwengelt de discussie aan hoe wij de regio rondom de havens in Zeeuws-Vlaanderen en Gent aantrekkelijk kunnen maken. Wonen aan de grens is – kijken naar een leuke job in Terneuzen – winkelen in Sluis – een studie volgen in Gent – cultuur snuiven in Brugge – kunnen kiezen voor een universitair hospitaal. “Het grens denken remt de kansen op een duurzame economische boost,” vindt Ton Veraart, fractievoorzitter D66 Zeeland. Durven de bestuurders van Zeeland en Vlaanderen een stap verder te gaan door de grens te ontkennen? Een revolutionaire gedachte of een reële optie om de economische krachten te bundelen en de aantrekkingskracht te vergroten?

Op dinsdag 11 december organiseert D66 Zeeland een symposium over dit boeiende thema in het Industrieel Museum van Sas van Gent. Het symposium brengt de kansen voor het succesvol ontwikkelen van de regio in beeld als kans in 360° met inspirerende sprekers over succesvolle grensontkennende initiatieven die het ondernemen, wonen en werken over de grens makkelijker maken. We verwachten o.a. drs. Matthijs Huizing, adviseur externe betrekkingen ITEM en voorzitter Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (2015-2018); Jan Lagasse, ceo North Sea Port en drs. Patricia Kruytzer, coördinator Eurode Kerkrade. Het symposium is bedoeld voor bestuurders, politici, instellingen en ondernemers uit Zeeland en Vlaanderen.

Voor D66 Zeeland is dit symposium een verkenning voor een initiatiefvoorstel tot de oprichting van een Euregionaal Business Center op de grens.

Programma

15.30 uur Onthaal

16.00 uur Opening door Commissaris vd Koning Han Polman en Burgemeester Terneuzen Jan Lonink

16.15 uur Keynote speaker drs. Matthijs Huizing – VVD wethouder in Oegstgeest
Matthijs Huizing is voormalig voorzitter van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie e n Arbeid (GEA) en verbonden aan ITEM (Universiteit Maastricht) als adviseur Externe Betrekkingen.

Deelsessies in vier ronden van 16.45 uur t/m 18.10 uur:
1e ronde-16.45u   2e ronde-17.05u   3e ronde-17.25u   4e ronde-17.45u

18.10 uur Stamppotbuffet van Dockside

19.10 uur Luchtige afronding – Nedervlaamse spraakverwarring door Joke Naughton en Wim Van Rompuy

19.30 uur Visuele samenvatting en conclusies symposium

20.00 uur Einde symposium met borrel

Deelsessies:
* De meerwaarde van Business Center Eurode voor de regio Kerkrade/Herzogenrath door drs. Patricia Kruytzer en Cor Chudy.
* Aan de slag in de grensregio – Grensinfopunt Scheldemond – Ronald de Back / Aicha Ait Bari
* Grenzeloze zorg – René Smit, directeur ZorgSaam
* ‘De route naar de havenfusie’– CEO North Sea Port Jan Lagasse

Aanmelden bij Annet van de Ree via het email-adres a.vd.ree@zeeland.nl met vermelding naam, organisatie en contactgegevens