Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Salaris interim-directeur Aan-Z ongepast

Een salaris van ruim 265.000 euro voor de interim-directeur van de welzijnsorganisatie Aan-Z is buiten proporties. Dat wethouder Stoker stelt dat er niets onoorbaars aan zo’n copieus salaris is, omdat het binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt, doet daar niets aan af.

Aan-Z is een plaatselijke welzijnsorganisatie met zo’n 60 FTE’s en geen academisch ziekenhuis met duizenden medewerkers. Het heeft daarom geen pas om de grenzen van de WNT op te zoeken. Ook dat de interim-directeur veel goed werk heeft verricht en de chaotische bedrijfsvoering bij Aan-Z weer redelijk op orde heeft gebracht na jarenlang wanbeleid, is geen reden voor dit buitensporig geldbedrag. Dat de slecht functionerende oud-directeur met betaald verlof is gestuurd en in maart 2019 een ontslagpremie van € 225.000 meekrijgt, maakt het geheel nog merkwaardiger.

Het ziekteverzuim mag nu dan wel aanzienlijk lager liggen, de financiële problemen zijn nog verre van opgelost. Voor 2019 wordt er een begrotingstekort van ruim € 300.000 verwacht en eind volgend jaar heeft Aan-Z een negatieve algemene reserve van € 287.000. Een hard gelag voor de belastingbetalers van Terneuzen.

Niet alleen directeuren worden vorstelijk beloond ook hooggekwalificeerde specialisten kunnen rekenen op forse bijschrijvingen op hun bankrekening. Een processpecialist ontving € 114.000 voor acht maanden werken. Ook de consultants weten inmiddels dat het goed verdienen is bij Aan-Z. In 2018 hebben advocatenkantoren, organisatieadviesbureaus en communicatieadviseurs voor circa € 488.000 aan facturen verstuurd.

D66 is daarom niet akkoord gegaan met het Integraal voorstel ten aanzien van de doorontwikkeling van Aan-Z.
Als het College van B en W en het Algemeen Bestuur willen dat D66 weer vertrouwen heeft in de welzijnsorganisatie zal men zich moeten herbezinnen op het inhuren van consultants en de salarissen van directie en hooggekwalificeerde specialisten naar beneden bijstellen.