Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 september 2018

Lucas Berkelaar nieuwe fractievolger

Deze zomer heeft Joke Naughton kenbaar gemaakt dat zij om gezondheidsredenen stopt als fractievolger van D66 Terneuzen. Lucas Berkelaar volgt haar op. Voordat Joke dit moedige besluit heeft genomen, heb ik meerdere gesprekken met haar gehad en ik heb daarmee alle begrip gekregen voor haar terugtreden uit de lokale politiek.

In alle rust heb ik met meerdere kandidaten gesproken over de opvolging. Lucas Berkelaar uit Sas van Gent wordt onze nieuwe fractievolger. Ik ben erg verheugd dat de voordracht van Lucas breed gedragen wordt binnen D66 Terneuzen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 september is hij benoemd als fractievolger van D66 Terneuzen met unanieme steun van de raad.

Lucas Berkelaar is geen onbekende voor een aantal raadsleden en fractievolgers. Van december 2017 tot en met maart 2018 was hij ook al onze fractievolger. Ik kijk uit naar de ‘nieuwe’ samenwerking met Lucas en heb er alle vertrouwen in dat hij deze keer de fractie van D66 voor een langere tijd kan ondersteunen.

Rest mij nog om een woord van dank uit te spreken aan Joke Naughton voor haar hartstochtelijke inzet voor D66 en de gemeente Terneuzen gedurende het afgelopen jaar. Haar bijdragen aan het schrijven van het verkiezingsprogramma, haar inbreng bij de fractievergaderingen, het onderhouden van de website en de Facebookpagina, de bijdragen aan de Commissie Samenleving, het geregel van allerlei ditjes en datjes met het Landelijk Bureau D66 en al die anderen zaken die ik ben vergeten, zijn van onschatbare waarde geweest.