Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juni 2018

Beschouwingen op het coalitieakkoord van Terneuzen

Toen ik nog midden in de wonden lik therapie zat, vlak na de verkiezingen van 21 maart, ontving ik een uitnodiging om met de formateurs Van Hulle en Begijn te spreken op zaterdag 24 maart. Drie dagen na de voor D66 Terneuzen zo teleurstellend verlopen verkiezingen.

En nu durf ik dat wel eerlijk op te biechten. Ik had daar helemaal geen zin in. Wat kan het splinterpartijtje D66 nu nog betekenen in de collegeonderhandelingen? Maar goed, de uitnodiging afslaan is ook niet beleefd en ongepast naar de formateurs. Zij nemen mij serieus dus dan neem ik hun ook serieus.

Toen ik de uitnodiging nog wat beter las, las ik dat mij ook gevraagd zal worden wat er sowieso in het coalitieakkoord moet komen, ongeacht of D66 nu wel of niet in het college komt. Toen ik dat las dacht ik: “Laat ik uit deze vraag dan maar het maximale halen.”

Nu ik het Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 “Sterk, betrokken & vitaal” heb ik gelezen, kan ik tot mijn grote tevredenheid stellen dat dit aardig gelukt is. De heren Van Hulle en Begijn hebben goed naar me geluisterd. We kunnen ons goed vinden in dit coalitieprogramma. Desalniettemin een paar aan- en opmerkingen en punten van kritiek. We zijn immers een oppositiepartij en we moeten het College scherp houden.

Coffeeshopkeurmerk
Waar ik het niet over hebben gehad in mijn gesprek  met Van Hulle en Begijn is het coffeeshopbeleid. En zo zie je maar weer. Je moet er direct op blijven zitten, want als je de dingen loslaat dan gaat dit college de mist in.

Ik heb niet de illusie dat het College en deze Raad vanavond nog omgaat en een tweede coffeeshop toestaat. Maar D66 pleit ook voor een coffeeshopkeurmerk. Het zogenaamde Haarlem Keurmerk.  Het uitgangspunt bij dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid met elkaar te nemen om een veilige, goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten, zowel recreatief als medicinaal.  Daarnaast speelt omgevingsveiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol.

Is het voor het college wel bespreekbaar dat we een dergelijk coffeeshopkeurmerk invoeren in Terneuzen voor die ene coffeeshop?

Veilig fietsverkeer 
Het College zet in op het stimuleren van het veilig gebruik van de fiets. Mooi, maar wij zouden de benenwagen hieraan willen toevoegen. En hoe verklaar je dan de onveilige verkeerssituatie die gecreëerd is bij de winkelcentra het Schuttershof en Kennedylaan West voor fietsers en voetgangers?

Verkeersveiligheid kost geld. Dat komt niet vanzelf en daarbij helpen levensgevaarlijke low budget oplossingen voor fietsers en voetgangers geenszins.

Cultuur
Na twee jaar lang te pas, maar vooral te onpas, het ontbreken van een cultuurbeleid te hebben gehekeld, gaat het nu dan toch gebeuren. Er komt een Beleidsnota Kunst en Cultuur. Maar hoe is nu de procedure? We hebben in maart de Startnota besproken. Krijgen we nu eerst een Kadernota Cultuur en daarna een Eindnota Cultuur. Of wordt het meteen een Eindnota? En wat is de planning? Wanneer is de  huidige Kunst en Cultuurnota uit 2006 (!!!) eindelijk een definitief archiefstuk/museumstuk?

Hotspots.
Bij punt 25 worden er voorbeelden van hotspots gegeven. Men heeft het over het Industrieel Museum en de Veerhaven. We hebben het over voorbeelden. Dat betekent dus niet dat deze twee hotspots in beton zijn gegoten en dat we het  hier  de komende vier jaar mee moeten doen. Het Plan Siersema (De Vliegende Hollander) zal ik graag willen toevoegen als hotspot. Is dit mogelijk?

Onderwijs.
Ik richt me even tot mevrouw Suij persoonlijk……Het Programma Onderwijs ziet er goed uit. Dat neemt niet weg dat ik niet uitsluit dat u  wel eens een diepe zucht zult slaken en denkt: “Die van D66 zijn ook niet snel tevreden.” En dat klopt. Wij zijn niet snel tevreden als het over onderwijs gaat. Maar daar is alle reden toe. We hebben het eerder deze avond over het voortgezet onderwijs gehad. En we zullen het nog vaker over het voortgezet onderwijs hebben. Maar ook over de kinderopvang, het basisonderwijs en het ROC Scalda in Terneuzen zullen we het nog vaak hebben. We zullen er met z’n allen de schouders onder moeten zetten om goede onderwijsvoorzieningen in Zeeuws Vlaanderen te behouden.

De Zes van Terneuzen
Het Programma Financiën begint met: “We verlagen onze schulden en passen goed op de gemeentelijke portemonnee.” We passen goed op de gemeentelijke portemonnee kan ik niet rijmen met de zes wethouders van Terneuzen. Aan de uitbreiding van wethouders hangt  een stevig kostenplaatje. Wat ziet Terneuzen en haar inwoners terug van deze forse uitbreiding van wethouders?

Tot slot
Al met al kunnen we ons goed vinden in het coalitieakkoord. Er wordt een richting in aangegeven die wij onderschrijven. Dat het niet SMART is, zien wij juist als een voordeel. Op deze manier kan de Raad nog iets betekenen. Als alles is dichtgetimmerd in een coalitieakkoord hebben wij niks meer te vertellen. Nu zit er nog ruimte in. Wij zullen die ruimte benutten. Wat goed is, zullen wij steunen. Waar het niet goed is, zullen wij proberen bij te sturen.

 

Dank u wel voor uw aandacht.