Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2018

Scholierendebat Terneuzen

“Aan iedere vergadertafel moet zou een lege stoel moeten staan’, zei Jan Terlouw pas nog. ‘Daar zit de toekomst. Daar doen we het voor.”

Wel, op donderdag 5 april werd een groot deel van de stoelen in de Terneuzense raadszaal ingenomen door de concrete toekomst: zo’n dertig havo 4 en vwo 5 leerlingen van het Zeldenrust Steelant College en SSG De Rede namen deel aan een debat, georganiseerd door Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, waarbij de leefbaarheid en imago van de regio werd besproken.

In de raadszaal presenteerden de leerlingen in totaal zestien stellingen. Ze gingen na een stemming, met elkaar en met het publiek in debat. De publieke tribune en een deel van de raadszetels was goed bezet. Daar zaten de burgemeester, enkele wethouders, raadsleden (D66 Peter de Kraker plus fractievolger Joke Naughton), ondernemers, en vertegenwoordigers van allerlei betrokken organisaties.

Aardrijkskunde docenten Gerda Goedheer (De Rede) en Jonas Schollaert (ZSC) hadden het project begeleid.

Rustig of saai?

Er werd levendig gesproken over verbetering van het imago van ZVL. Aan de ene kant is het mooi en rustig, aan de andere kant vinden jongeren het saai. Meer uitgaansgelegenheden is nog steeds een grote wens. De scholieren denken dat ook dit zou kunnen bijdragen aan een beter imago. Net als meer tolvrije dagen of zelfs afschaffen van de tol.

De tunnel

Wat ontbreekt er op uitgaansgebied? Probleem is en blijft de afwezigheid van grotere nachtclubs waar je gewoon ieder weekend heen kan. Mooie festivals als Vestrock werden genoemd maar ja, dat is ook maar één keer per jaar. Vaste accommodaties waar ook zestienjarigen heen kunnen (en dan alcoholvrije drankjes krijgen), is de grote wens. Maar hoe dat dan echt gerealiseerd kan worden, daar had niemand een antwoord op. Want het is en blijft natuurlijk een beslissing van een ondernemer om zo’n club te starten.

Verder werd duidelijk dat veel jongeren de tunnel met zijn tol als een belemmering zien. Meer tolvrije dagen, daar was iedereen het wel over eens.

Spoor naar zuid of noord?

Ook het openbaar vervoer, per spoor kwam aan de orde. Nog veel liever dan een personentrein naar Gent wilden de leerlingen een trein naar ‘de overkant’. Men vroeg zich ook af waarom dat niet meteen is gerealiseerd in de huidige tunnel. En waarom het nu dan niet kon met al die tolgelden. Het publiek reageerde glimlachend met: dat gaan ze in Middelburg niet zo’n goed idee vinden. Maar hoe dan ook, de tieners voelden zich boven alles Nederlander en zijn ook met hun vervolgopleiding sterk op de rest van Nederland gericht.

Het na de middelbare school hoe dan ook weg willen uit ZVL vonden veel leerlingen logisch: je wil toch de wereld gaan verkennen. Een echt studentenleven lokt. Maar misschien kunnen er toch wel dependances van bepaalde opleidingen komen in ZVL?

Terugkeren na je studie? Het ligt ook aan je opleiding of er werk is. De regio is wel heel sterk gericht op de techniek. Kunnen er niet meer banen komen in de dienstverlening?

Huisvesting

En hoe zit het met jongerenhuisvesting? Volgens Woongoed directeur Van Dijk zijn er volop sociale huurwoningen van rond de 400 euro. ‘Maar die vinden we niet leuk’, was de reactie. Al gauw bleek dat er eigenlijk twee doelgroepen zijn: jongeren tot 23 jaar die blijven, en de terugkeergroep van 23 tot 30 jaar. Wat is de ideale woning voor jonge mensen? Van Dijk opperde dat leerlingen misschien een stage konden doen bij Woongoed, of een profielwerkstuk maken over ‘de jongerenwoning van de toekomst”

Energierekening NUL euro

En dan ging het over Zeeland supergoedkoop maken wat betreft energierekening. Nul kosten zelfs. Leerlingen van De Rede hadden er een uitgekiend plan voor: energie uit getijdencentrales.

Het was een levendige en inspirerende middag in de raadszaal waarbij heel veel onderwerpen direct of zijdelings aan de orde kwamen. Sommige scholieren voelden zich echt wel op hun plaats in de stoelen van de raadszaal, en achter het spreekgestoelte. Anderen wat minder. Al met al een leuke ervaring voor iedereen! Aan het eind van de middag werd het geheel aan vragen overhandigd aan burgemeester Lonink met het verzoek om voor de zomer van het nieuwe college een reactie te ontvangen.

We houden het in de gaten!

Kijk ook op:

https://www.derede.nl/nl/nieuws/2018/4/het-imago-van-zeeuws-vlaanderen