Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 januari 2018

Coffeeshops met keurmerk

D66 Terneuzen wil alleen coffeeshops met een keurmerk

D66 wil twee coffeeshops in Terneuzen, beide met een  streng gecontroleerd keurmerk zoals dat sinds 2015 ook in Haarlem wordt toegepast. Het keurmerk reguleert o.a. klanteninformatie over sterkte, training personeel, hygiene en aanpak overlast in de buurt. Bij niet naleven van de regels kan een coffeeshop worden gesloten: de andere blijft open en voorkomt straathandel.

Criteria

Het keurmerk houdt in dat er onder strenge voorwaarden hennepproducten verkocht mogen worden. Eén van die voorwaarden is dat alleen ingezetenen van Nederland toegang hebben tot de coffeeshop Ook jeugdigen onder de 18 jaar worden niet toegelaten in de coffeeshop.

‘Voordeur’ niet goed geregeld

Terneuzen loopt met haar coffeeshopbeleid achter op veel gemeenten die de ‘voordeur’ wel goed geregeld hebben. Om het gereguleerde aanbod van softdrugs beheersbaar te houden, moeten de coffeeshops uiteraard gecontroleerd worden en indien nodig worden er maatregelen getroffen. Met twee coffeeshops kan beter worden gehandhaafd. De coffeeshop in overtreding kan (tijdelijk) worden gesloten. De straathandel kan dan niet profiteren van deze sluiting omdat er nog een verkooppunt met gegarandeerde kwaliteit overblijft. De coffeeshophouders hebben er daarom baat bij zich te houden aan de criteria van het keurmerk.

Hoofdpunten Keurmerk Coffeeshops (Haarlem)

Verkoop minderjarigen: invoering deurbeleid en huisregels. Daarnaast invoering sluisconstructie zodat iedereen op ID wordt gecontroleerd. Dit kan een fysieke sluis/poort zijn of een portier.

Klantenzorg: aangeven productsterkte door kleurcodes (groen=licht, geel=medium, rood=sterk). Tevens voorlichtingsmateriaal over cannabisgebruik en verslaving. Ook lijst met hulpverleningsinstanties aanwezig.

Overlast: coffeeshop maakt elk jaar risicoanalyse. Afdeling handhaving maakt analyse overlastmeldingen. Bij overlast dient een plan van aanpak opgesteld te worden. Elk jaar moet de coffeeshop in overleg treden met de buurt/wijkraad over de overlast.

Training personeel: al het personeel dient de volgende trainingen te volgen: productkennis, herkenning vals ID, omgaan agressie, overvallen, bedrijfshulpverlening.

Hygiëne: controle hygiëne keuken/toilet, afval, ventilatie, persoonlijke hygiëne.